خرید از فروشگاه “اکسیر”

# کد کالا نام محصول قیمت واحد (تومان) تعداد مجموع (تومان)
1 06 2 عدد ساعت مچی طرح رولکس، همراه با 2 عدد باتری یدک ژاپن 50,000 عدد 50,000 حذف
  • ردیف هایی که * در ابتدای نام محصول است دارای خصوصیات انتخاب شده است.
  • ردیف هایی که ابتدای نام محصول ** است به عنوان محصول هدیه توسط شما انتخاب شده است و رایگان است.