خرید از فروشگاه “اکسیر”

# کد کالا نام محصول قیمت واحد (تومان) تعداد مجموع (تومان)
1 05 ام پی تری پلیر اپل آیپاد شافل 25,000 عدد 25,000 حذف
  • ردیف هایی که * در ابتدای نام محصول است دارای خصوصیات انتخاب شده است.
  • ردیف هایی که ابتدای نام محصول ** است به عنوان محصول هدیه توسط شما انتخاب شده است و رایگان است.